LIGA PADEL 2019/2020

Formato

Xogarase coas  normas de Xogo da FEDERACIÓN GALLEGA DE PADEL
Disputarase nas instalaciones de «ARENA PADEL», situado na C/ Alcalde Jaime hervada, nº 27 de A Coruña.

Inscrición e uso das instalacións

O Torneo xogarase de Novembro /19 a xuño /20 (Liga ), comezando o 4 de Novembro do 2019.

Este xogarase en principio de LUNS a VENRES , nas Instalacions de «Arena Padel».

ESTE ANO XOGASE EN DUAS CATEGORIAS 1ª Y 2ª, TENDO AMBAS CATEGORIAS DOUS GRUPOS A E B.-

AS TARIFAS ESTE ANO SERAN AS SEGUIENTES:

PARTIDOS POLA MAÑAN DE 10:00 A 14:00 HORAS: 2,5 EUROS.-

PARTIDOS POLA TARDE DE 15:00 A 16:00: 3,5 EUROS Y DE 16:00 A 18:00: 4 EUROS.-

OS PARTIDOS SERAN DE UNA HORA E MEDIA APROXIMADAMENTE E XOGARANSE COAS NORMAS DA FEDERACION GALEGA DE PADEL E COMEZARA O 4 DE NOVEMBRO DE 2019.-

XOGARANSE VARIAS RONDAS, ASCENDENDO E DESCENDENDO DE CATEGORIA , HASTA CHEGAR A UN PLAY OFF FINAL POLO TITULO, TENDO O SEU FIN A LIGA NA PRIMEIRA SEMANA DE XUNIO.-

O FINALIZAR A MESMA TENDRA LUGAR UNA ENTREGA DE PREMIOS NAS INSTALACIONS DO SHOWROOM, PATROCINADOR DA MESMA,.-

3ª VOLTA

GRUPO 1-A https://www.gesliga.com/Clasificacion.aspx?Liga=351229

GRUPO 1-B https://www.gesliga.com/Clasificacion.aspx?Liga=351230

GRUPO 2-A https://www.gesliga.com/Clasificacion.aspx?Liga=351231

GRUPO 2-B https://www.gesliga.com/Clasificacion.aspx?Liga=351234

2ª VOLTA

GRUPO 1-A https://www.gesliga.com/Clasificacion.aspx?Liga=347001

GRUPO 1-B https://www.gesliga.com/Clasificacion.aspx?Liga=347002

GRUPO 2-A https://www.gesliga.com/Clasificacion.aspx?Liga=347003

GRUPO 2-B https://www.gesliga.com/Clasificacion.aspx?Liga=347004

GRUPO 1ª-B.- CLASIFICACION https://www.gesliga.com/Clasificacion.aspx?Liga=343376

GRUPO 2ª-A.- CLASIFICACIONhttps://www.gesliga.com/Clasificacion.aspx?Liga=343377

GRUPO 2ª-B.- CLASIFICACIONhttps://www.gesliga.com/Clasificacion.aspx?Liga=343379