A Asociación

Esta Asociación nace no 2012 coa intención de dar saída as iniciativas deportivas, culturais e recreativas, entre os membros do Corpo Nacional de Policía en Galicia; e de estes con outros colectivos do ámbito da seguridade pública e privada. Asimesmo se promoverán as relacions con outras institucións ou empresas do sector ou do ámbito social da nosa contorna. Sempre na liña de potenciar a xa, boa imaxe do CNP.

Tras a celebración da Xunta Fundacional o pasado día 20 de setembro de 2012, a Xunta Directiva queda constituída do seguinte xeito:

asociacion_0008asociacion_0009