Defensa Persoal Policial

Aequam memento rebus in arduis servare mentem
Acordate de conservar a mente serea nos momentos difíciles.

oratoreEsta frase do poeta romano Horacio (65 a.C.-8 a.C.), que aparece nas Odas, nos resume perfectamente o espíritu do que, desde a ACD CNP Galicia, pretendemos cas diferentes iniciativas de Defensa Persoal Policial.

O disponer dos conocementos e as habilidades suficientes para desempeñar a nosa labor con esta filosofía, e o noso empeño. Por elo pretendemos habilitar os espacios e o  entorno adecuado para que os Policías (da institución que sea) tengan a sua disposición as «mellores ferramentas«, para realizar adecuadamente a sua labor.

10997360_780539378661904_8020011789990661324_n

Os seminarios que permanentemente temos abertos, buscan propiciar todo isto. Este e noso eixe principal. En colaboración ca Xefatura Superior mantemos disponible a Zona de Formación Permanente, na que  todas as semanas, os que o deseen, poden acceder a mellor formación nesta materia.

10993098_780538815328627_2480789058485769032_n

curso_engrilletamientoycontrolpolicial copiaA seguridad, tanto persoal como pública, e a máxima sempre presente no “día a día” de todos nos. Neste entorno desde a nosa Asociación, constantemente buscamos ponentes, monitores o referencias, tanto internas como externas, que nos axuden a realizar a nosa tarea, noso traballo diario e o marco o máis seguro posible.

Todo elo nos leva a aglutinar una alta experiencia, que ahora queremos poñer a disposición daqueles colectivos que poideran mostrar, ben un interés o una necesidad.

Entre os obxetivos buscados están:

Elevar e manter un alto grado de preparación dos axentes en materia de Defensa Persoal Policial, tan necesario para o desempeño eficaz da labor de seguridade.

cursodetecdetencionyextracdevehiculominiPromover, a manera continua, a formación permanente e a consiguiente actualización neste campo, dos homes e mulleres que desempeñan a referida tarea.

Capacitar a os axentes para facer frente, cas mayores garantías, a posibles incidencias que poidan acontecer no desempeño diario da sua labor de Seguridade Ciudadana, nas que hayan de aplicar a forza física, para que ésta utilicese de maneira racional, evitando excesos que dañarían a imagen desta labor, tan necesaria, pero tan controvertida nas ocasions.

Cada curso está diseñado para ser impartido en 10 horas lectivas (duas sesiones de 5 horas cada una) se ben cabe a posibilidad da versión reducida, de una única sesión de 5 horas.

Pero no queda en isto a nosa iniciativa. Queremos revertir a sociedad parte do que sabemos. Por elo propoñemos Xornadas Formativas ao público en xeral.

din a3webAtravés das Xornadas de Defensa Persoal Femenina, e co lema «CRÉETELO, PODES e DEBES», tratamos de facer chegar un sistema de defensa basado nos seguientes pilares:

Contundencia total, normalmente hay una oportunidad e e a que hay que aproveitar.

Casi calquer útil que levamos encima pode servirnos de arma improvisada, utilízao.

Intentar, por muy difícil que pareza, manter a calma e aproveitar a situación desfavorable para facela o máis favorable posible.

Nestas actividades puntuais están disponibles para todos aqueles colectivos que as consideren de interés. Nosa vía de comunicación está aberta a espera das suas propostas. Non duden en contactar.