Liga Fútbol Sala

Formato

Xogarase coas  normas de Xogo da FEDERACIÓN GALLEGA DE FUTBOL
Disputarase nas instalacións do Edificio Anexo de LONZAS, situado na R/ Médico Devesa Nuñez, 4.

Inscrición e uso das instalacións

O Torneo xogarase de outubro /19 a xuño /20 (Liga e Copa), comezando en próximas datas de outubro do 2019.

Este xogarase en principio os LUNS, MERCORES , na pista deportiva de Lonzas.

O uso das devanditas instalacións require do cumprimento dunha serie de consideracións, debido ao lugar en que se encontra e cales son as normas de uso e acceso:

  • A cada equipo fáiselle entrega dun documento de «RENUNCIA EXPRESA A ACCIÓNS LEGAIS» onde se específica a devandita renuncia e normas de seguridade do edificio, debendo ser asinada por todos e cada un dos participantes, analizado por equipos.
  • Cada equipo fará entrega á organización de fotocopia do DNI.

NOTA: a inscrición á «A.C.D. CNP GALICIA» é gratuíta e só poderán pertencer a esta membros do CNP.

Edición 2022

CLASIFICACIONhttps://www.gesliga.com/Clasificacion.aspx?Liga=419588

CALENDARIO https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=419588


Edición 2019/20

1ªSEMIFINAL XII COPA https://www.gesliga.com/Clasificacion.aspx?Liga=327671

2ª SEMIFINAL XII COPA POLICIAL MOOM 57 https://www.gesliga.com/Clasificacion.aspx?Liga=327672

1º CARTO FINAL XII COPA POLICIAL MOOM 57

https://www.gesliga.com/Clasificacion.aspx?Liga=327110

2º CARTO FINAL XII COPA POLICIAL MOOM 57

https://www.gesliga.com/Clasificacion.aspx?Liga=327111

3º CARTO DE FINAL XII COPA POLICIAL MOOM 57

https://www.gesliga.com/Clasificacion.aspx?Liga=327113

4º CARTO DE FINAL XII COPA POLICIAL MOOM 57

https://www.gesliga.com/Clasificacion.aspx?Liga=327114

CALENDARIO GRUPO Ahttps://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=322307

CALENDARIO GRUPO Bhttps://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=322308

Edición 2018/19

Copa 2017/18

CALENDARIO GRUPO 1

CALENDARIO GRUPO 2

CALENDARIO GRUPO 3

1º CARTO DE FINAL XI COPA POLICIAL MOOM 57

2º CARTO DE FINAL XI COPA POLICIAL MOOM 57

3º CARTO DE FINAL XI COPA POLICIAL MOOM 57

4º CARTO DE FINAL XI COPA POLICIAL MOOM 57

Edición 2017/18

################################ EDICIÓNS ANTIGUAS ###################################

Eliminatoria da Copa 2016/17

Edición 2016/17

Descargas para 2016/17

———————————————————

Edición 2015/16

Descargas